Πυρασφάλεια-Μέτρα Πυρασφάλειας στο χώρο εργασίας

Άρθρα Νέων

 

Συνεχής καθαρισμός των χώρων εργασίας
Απομάκρυνση - απομόνωση εύφλεκτων ή αυταναφλέξιμων υλών
Αποφυγή χρησιμοποίησης γυμνών φώτων. Σε περίπτωση που μια δυσλειτουργία γίνει αντιληπτή, καλέστε με γράμμα τον υπεύθυνο της τεχνικής υπηρεσίας.
Αποφυγή ανάμιξης χημικών προϊόντων χωρίς γνώση των συνεπειών.
Καλός και συνεχής αερισμός.
Αποχή από το κάπνισμα σε επικίνδυνους χώρους. Συννενοηθείτε με τον υπέυθυνο τεχνικό ασφαλείας για την ανάρτηση αντίστοιχης πινακίδας απαγόρευσης του καπνίσματος σε χώρο που πιστεύετε πως χρήζει προσοχής, εάν δεν υπάρχει ήδη.
Καθαρισμός αποθηκών, διαδρόμων, ταρατσών και υπογείων από τα άχρηστα και εύφλεκτα υλικά.
Διατήρηση καθαρών και εύκολα προσπελάσιμων των αποθηκών, εργαστηρίων κλπ. ώστε να είναι εύκολη η επέμβαση σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στις μη εργάσιμες ώρες, πλην των φώτων ασφαλείας. Στο τέλος της δουλειάς σβήνουμε ΟΛΑ τα φώτα και για εξοικονόμιση ενέργειας!
Συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ώστε να αποφεύγονται βραχυκυκλώματα. Συννενοηθείτε με τον υπεύθυνο της τεχνικής υπηρεσίας.
Προστασία της ίδιας της ηλεκτρικής εγκατάστασης και των καλωδίων με κατάλληλη επικάλυψη. Συννενοηθείτε με τον υπεύθυνο της τεχνικής υπηρεσίας.
Ανάρτηση πινακίδων σε εμφανή σημεία, στις οποίες να αναγράφονται οδηγίες προλήψεως πυρκαγιών και οι τρόποι συμπεριφοράς του προσωπικού σε περίπτωση πυρκαγιάς.

 

Περισσότερα στο site του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών: http://www.eie.gr/texnikos-asfaleias/pyrasfalia-gr.html