Τακτική Γενική Συνέλευση

Άρθρα Νέων

 


ΘΕΜΑΤΑ
1. Διοικητικός απολογισμός πεπραγμένων 2015
2. Οικονομικός απολογισμός 2015
3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
4. Συζήτηση – έγκριση απολογισμών – απαλλαγή του Δ.Σ. Έγκριση προϋπολογισμού 2016
5. Διάφορα θέματα – Προτάσεις
Οι συνελεύσεις του Συλλόγου είναι ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ και είναι καλεσμένοι όλοι να παρευρεθούν (μέλη του Συλλόγου, κάτοικοι και Αρχές του Νομού, εκπρόσωποι Τύπου).

 


Για το Δ.Σ.
     Ο Πρόεδρος                                        Ο Γεν. Γραμματέας
  Ιωάννης Χαρ.Παπαχρόνης                         Γεώργιος Αριστ. Μαθιουδάκης